Dokumentation & beregninger

Få lavet dit energimærke.

Indledningsvist så er tanken med et energimærke, at motivere bygningsejerer til at udfører energibesparelser og derigennem optimerer på drifts omkostningerne og samtidigt øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger.

Skal HJ-Energi udfører dit energimærke?

Husk på at der er forskellige regler for energimærkninger, og omkring hvornår selve energimærkningen skal udføres, kontakt os gerne for at få viden omkring dit behov, og i øvrigt så er energimærket som laves af HJ-Energi, er altid udarbejdet af en af vores uddannede og certificeret bygningstekniske rådgivere.

læs mere her

Energirammeberegning udføres af HJ-Energi.

Energirammeberegningen bruges til se om den nye bygning eller dit ombygnings projekt er konstrueret således at den gældende lov herom overholdes.

Skal vi lave din energirammeberegning?

HUSK nu, at din energirammeberegning altid skal foreligge før du kan sætte dit projekt i gang.

.

læs mere her

Funktionsafprøvning - kender du reglerne?

Det er yderst vigtigt at den dokumentation af resultatet for funktionsafprøvningen bliver indsendt til kommunen som behandler dit projekt, og husk at opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

HJ-energi udfører funktionsafprøvninger.

Du skal altid huske på, at det er bygningsejerens ansvar, at bygningsreglementets krav til funktionsafprøvning bliver overholdt, så derfor skal du sikrer dig at det måleudstyr der benyttes er up to date. HUSK at anvende en UVILDIG tredjepart! 

læs mere her

Tilstandsrapporter udføres professionelt.

Omkring huseftersynsordningen skal siges, at den er en del af loven omkring din forbrugersikkerhed vedrørende salg og køb af ejendomme, dens formål er, at sikre både sælger og køber af en f.eks bolig imod skjulte økonomiske konsekvenser.

HJ-Energi udfører tilstandsrapporter.

Med en korrekt udført tilstandsrapport har du fået en professionel og uvildig byggeteknisk gennemgang af din bolig, og så er tilstandsrapporten i øvrigt en del af det som også kaldes huseftersynsordningen, denne rapport indgår også el-installationsrapporten.

læs mere her

Tests

Blowerdoor test udføres professionelt.

Hvis din bygning er utæt så kan varmen jo slippe ud f.eks. ved vinduer, døre og de øvrige samlinger i byggeriet, med den direkte konsekvens at din ejendom har varmetab.

HJ-energi udfører blowerdoor test.

Med en blower door test måler vi i bund og grund på en bygningens tæthed eller mangel på samme, dette gør vi ved at skabe et under /overtryk for på den måde kan vi via testen dokumenterer, hvor tæt eller utæt din bygning er.

læs mere her

Skimmelsvamp rådgivning og test (mycometer air og surface, protein, agar og DNA)

HJ-Energi er certificeret og yderst erfarne i at identificere og bekæmpe skimmelsvampen, så lad os hjælpe dig til den bedste løsning på problemet, og som altid tilbyder 100% uvildig rådgivning, hvilket betyder at vi ikke har mersalg for øje.

HJ-energi er certificerede.

Går du med mistanke om, at der er skimmel i din bygning, kan og vil HJ-Energi meget gerne hjælpe dig med at få vurderet og konstateret om hvad og hvor stort et problem du har og ikke mindst hvad årsagen er, og vi kan hurtigt via en test se om der er skimmelsvampe i din bygning.

læs mere her

Rådgivning & vejledning

Vi er BedreBolig rådgiver

Hvorfor ikke gør dit hus bedre og få et mindre energiforbrug? Ved ikke om du er klar over det – men energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig.

HJ-energi er også BedreBolig rådgiver

Og som bekendt er ingen huse helt ens, og samtidigt har ingen boligejere de samme behov og ønsker. Derfor tager rådgivningen fra Hj-energi omkring BedreBolig ordningen altid udgangspunkt i, hvad du efter rapporten prioriterer at få forbedret ved dit hus.

læs mere her

Typehus rådgivning er vigtigt!

For langt de fleste mennesker er det at bygge nyt hus en stor og betydningsfuld investering. Samtidigt er det af største betydning at dine boligdrømme bliver realiseret som forventet og planlagt efter f.eks. at de rigtige materialer er valgte og ikke mindst at indretningen af det nye hjem indfrier drømmen.

Bliv sikker sammen med HJ-Energi.

Vi hos HJ-Energi forstår så godt at man uden den byggetekniske erfaring og ekspertise ikke har en chance for at forstå og ikke mindst gennemskue typehus firmaets tilbud og øvrige materiale, og slet ikke når og hvis projektet har taget en drejning pga. ændringer i f.eks. materialevalg og konstruktionsændringer.

læs mere her

Bly, PCB og asbest. (miljøkortlægning)

HJ-Energi rådgiver og vejleder omkring håndtering og registrering af PCB, bly og asbest, til både professionelle og private bygherrer.

HJ-energi udfører bly og asbestkortlægning.

Om det drejer sig omkring en screening eller en decideret gennemgang af din bygning med materiale prøveudtagning og en herefter registrering af muligheder for PCB, asbest og blyholdige byggematerialer, så kontakt HJ-Energi, for vi har kompetencerne og erfaringen.

læs mere her

Køber og sælger rådgivning.

Med HJ-Energi´s produkt som vi har valgt at kalde “Køber og Sælger rådgivning” stiller vi altså vores store bygningstekniske ekspertise til rådighed og hjælper dig ligegyldigt om du er køber eller sælge.

HJ-energi udfører uvildig rådgivning.

Her hos HJ-Energi vi godt, at handle med fast ejendom, ligegyldigt om man er køber eller sælger, kan virke både uoverskueligt og svært som ikke bygningskyndig at forholde sig til, og derfor også at vide hvad man skal kigge efter og have gennemgået.

læs mere her

Syn og skøn sager i byggeriet?

Desværre så går ens byggeri nogen gange skævt, og der opstår som følge heraf ofte uenighed med entreprenøren, og så er det tit og ofte at den første løsning der tænkes på, en syns og skønssag.

HJ-energi er godkendt af voldgiftsretten.

Men det viser sig ret ofte at det nødvendigvis ikke er den bedste løsning, fordi det ofte bliver en meget dyr og lang proces, som i værste fald kan tage flere år inden der er en afslutning på.

læs mere her

Paragraf §18, §18b og §5.2 rådgivning.

HJ-Energi tilbyder dig rådgivning omkring paragraf §18, §18.b og §5.2 og vi gør dig samtidigt klogere på omkring hvornår din ejendom hører til under kategorierne §18, §18.b og §5.2, og hvad betyder det egentligt for dig.

Få HJ-energi med på råd, så er du sikker.

Det drejer sig nemlig om reglerne vedr. indbetaling til en konti som skal benyttes til bygningsvedligeholdelse, men dette er altså kun gældende i de regulerede kommuner, og det er i de kommuner hvor der er opnået politisk flertal i kommunalbestyrelsen.

læs mere her

Erfaren bygherrerådgivning med HJ-Energi

Det er super vigtigt, at vi sammen får afstemt forventningerne vedr. valg af kvalitet, projektets økonomi og ikke mindst tidsplanen.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Du skal huske på, at med HJ-Energi som professionel bygherrerådgiver får du som bygherre sikkerhed for, at netop dit projekt bliver løbende overvåget og ikke mindst optimeret i alle projektets faser.

læs mere her

Service & målinger

Radon måling og rådgivning i byggeriet.

Hvad enten du kontakter HJ-Energi som virksomhed, forening, institution eller privat tilbyder vi altid professionel rådgivning om hvordan du på den bedst tænkelige måde får styr på radon i bygningen, og husk på at vi naturligvis også rådgiver dig omkring løsningen på dit evt. radon problem.

Lad HJ-energi hjælper dig!

Vi kan lige så godt accepterer at Radon findes helt naturligt i vores omgivelser, og der er som sådan ikke en helt sikker grænseværdi for, hvor meget radon vi skal udsættes for, før det kan være potentielt sundhedsskadeligt for os.

læs mere her

Indregulering af varme og ventilation?

Når du bruger HJ-Energi til at indregulerer dit varme og ventalitions anlægs opnår du et bedre flow i anlæggene og som en direkte konsekvens af indreguleringen får du den bedste performance

HJ-Energi - det handler om bygningens komfort.

Lad HJ-Energi med vores massive praktiske erfaring hjælpe dig med korrekt drift af dit tekniske anlæg, således at, du opnår den bedste tænkelige indregulering og naturligvis lever op til den til enhver tid gældende lovgivning.

læs mere her