Energimærke

HJ-Energi kan sørge for, at du får lavet et energimærke på din bolig eller anden bygning. HJ-Energi er godkendt til at lave energimærker og har samtidig en certificering, til at gøre det på både små og store bygninger. Det samme gælder for erhverv. Læs meget mere om energimærke nedenfor.

Hvorfor have et energimærke?

Et energimærke angiver, hvor miljøbevidst bygningen er. Tanken med et energimærke er derfor at motivere ejerne af bygningen eller beboerne i boligen til at udføre energibesparelser. Disse vil på sigt gavne både ejeren af bygningen, samfundet og ikke mindst klimaet. Det kan have stor betydning at bygge, således at man kan få en god energimærkning. Det kan være gavnligt økonomisk, da man dermed vil få lavere omkostninger på energi. Samtidig har det stor betydning for miljøet. Hvis man bygger energivenligt, vil man kunne spare på energiforbruget, og dette gavner miljøet. Hver gang man skal varme en bygning op eller på anden måde har et højt forbrug, så vil det have en negativt effekt på miljøet. Man kan dermed med god grund tænke på miljøet, når man bygger nyt.

Billede af de energimærknings klasser der er

Der er derudover også den fordel ved at få sin bygning energimærket, at man kan synliggøre overfor en eventuel køber af bygningen eller boligen hvilken energimæssig klasse, boligen befinder sig i. Man vil dermed kunne fremvise bygningens energimæssige stand og dermed også angive hvilke omkostninger, der vil være forbundet med at opvarme bygningen. Det kan have stor betydning økonomisk, at en bolig eller bygning har et godt energimærke. Dette da det ellers kan blive rigtig dyrt at varme bygningen op og måske kræve, at man på et tidspunkt må udbedre bygningen, så den kan få en højere energiklasse. Det er ikke helt uden betydning hvilke energimærke, som bygningen har. Vi oplever ofte, at bygninger og boliger med et godt energimærke bliver solgt hurtigere sammenlignet med andre. Et bedre energimærke kan altså øge hastigheden ved salg af boligen, og det vil i mange tilfælde ligeledes også kunne øge salgsprisen. Man kan derfor med god grund sammen med energikonsulenten vurdere, hvad der eventuelt kunne forbedre energimærket på bygningen. Dermed kan man selv gøre en indsat for at øge værdien inden et eventuelt salg, men det kan også være for sin egen skyld, så man kan spare penge på energiforbruget og skåne miljøet.

Bestil et uforpligtende tilbud på energimærke her.

Bolig 0-500m2

fra 3995inkl. moms
  • Prisen afhænger af tilgængeligt tegnings materiale og bygningens kompleksitet.

Bygninger >500m2

fra 8995inkl. moms
  • Prisen er afhængig af bygningens kompleksitet og størrelse

Pakketilbud energimærke, el- og tilstandsrapport

9995inkl. moms
  • Gælder bygning op til 199m2
Energimærkning HJ Energi

Hvornår skal en bygning energimærkes?

Man kan selv vælge at få energimærket sin bolig eller bygning på et hvilket som helst tidspunkt. Det er dog vedtaget ved lov, at det på bestemte tidspunkter kræves, at der skal foreligge et energimærke. Dette gælder eksempelvis ved salg af boligen, bygningen eller erhverv. Dette skyldes, at købere skal vide hvilken energiklasse bygningen er i og hvor stort et forbrug, man ville kunne forvente. Derudover er det et krav, at man skal kunne foreligge et energimærke ved udlejning af boliger. Dette skyldes ligeledes, at lejeren skal have dokumentation på boligens stand og det forventede forbrug. Derudover gælder det også ved nybyggeri. Alle nybyggede boliger eller bygning skal energimærkes. Ydermere gælder det offentlige bygninger over 250 m2.

Sådan går det til

At få lavet et energimærke er en proces. I processen med din energimærkning, vil det blive registreret hvilken sammensætning bygningen har af konstruktioner, mængder af isolering samt tekniske installationer. Ud fra alle disse oplysninger beregnes energimærket, hvor det vil placeres på en skala fra A til G, hvor A er den bedste placering, som boligen eller bygningen kan opnå. Når bygningen først har fået et energimærke, vil det være gyldigt i 10 år, og man kan benytte det samme energimærke igen. Det betyder, at energimærket kan bruges igen og igen, hvis der handles flere gange inden for gyldighedsperioden på de 10 år. 

Når du kan have foretaget en vurdering af bygningen eller boligens energimærke, kan du i samme ombæring også få foretaget en individuel og konkret beregning af ejendommens forbrug og energimæssige tilstand. Derudover tilbyder vi også rådgivning om, hvordan energiforbruget i bygningen eventuelt ville kunne reduceres. 

Det er dog værd at bemærke, at der gælder forskellige regler for energimærker og omkring, hvornår energimærkningen skal udføres. Dette er du altid velkommen til at kontakte os omkring, og vi vil dermed kunne give dig viden omkring dit behov.

Er du i tvivl om din bygning allerede har et gyldigt energimærke kan du søge på din ejendom via Sparenergi.dk eller på nedenstående formular.