Bygningsakustik

Støj og dårlig akustik kan forårsage store forstyrrelser og ubehag i bygninger. Derfor bør du komme problemerne til livs, hvis du oplever akustiske udfordringer i din bygning. Hos HJ-Energi udfører vi målinger og rådgivning af forbedring af støj og akustik – og vi følger bygningsreglementets og danske standarders krav og vejledninger i hele processen. På denne måde kan du sikre et godt akustisk miljø som også overholder alle krav på området.

Rumakustik og rumklang

Runger rummene i din bygning? Virker de larmende eller er taleforståeligheden dårlig? Så har du problemer med rumakustik – og det kan HJ-Energi hjælpe dig med!

Rumakustik kan opstå i bygninger, hvor uhensigtsmæssige materialer er anvendt eller hvor selve rummets opbygning skaber dårlige akustiske forhold. Ofte kan dårlig rumklang løses med simple tiltag. Vi kan måle, simulere eller beregne os frem til hvordan vi løser dit problem med rumakustik.

Bygningsakustik køkken HJ Energi
Bygningsakustik industri HJ Energi

Bygningsakustik er akustiske forhold i en bygning som gør, at aktiviteter i det enkelte rum forårsager støj eller gener i andre rum. For eksempel støj når overboen tramper i gulvet eller hører musik. Årsagerne til dette kan være mange og løsningerne endnu flere. Ofte vil det være nødvendigt at måle hvor stor en lyddæmpning der er igennem bygningen, for at kunne spore sig ind på årsagen.

Hos HJ-Energi har vi stor erfaring med fejlfinding og problemløsning – uanset hvad årsagen til dårlig bygningsakustik skulle være.

Bestil et uforpligtende tilbud på måling af din bygningsakustik her.

Måling af rumakustik inkl. løsningsforslag

fra 6250inkl. moms
  • Prisen afhænger af opgavens omfang og antallet af målinger

Måling af typiske bygningsakustiske aspekter

fra 8750inkl. moms
  • Prisen afhænger af opgavens omfang og antallet af målinger

Måling af støj fra tekniske installationer

fra 8750inkl. moms
  • Prisen afhænger af opgavens omfang og antallet af målinger

Måling af støj fra trafik og lignende

fra 6250inkl. moms
  • Prisen afhænger af opgavens omfang og antallet af målinger
Bygningsakustik HJ Energi

Støj

Bygninger støjer! Har du problemer med støj fra ventilationsanlæg eller andre installationer i din bygning er HJ-Energi klar til at finde en løsning. Gennem måling og faglig viden kan vi fastsætte problemets omfang, finde støjkilden samt komme med løsningsforslag, som passer til dig. Støj kan også forårsages af omkringliggende aktiviteter, såsom trafik, industri og kultur. Forskningsresultater påviser i øvrigt at støj kan være årsag til stress – Så lad HJ-Energi være behjælpelig med at finde en løsning på problemet, så du ikke skal leve i støj!