Bæredygtighedsklasse

Fra Byggestyrelsen er der kommet en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der har en ambition om at fremme bæredygtigt byggeri. Dette omhandler både nybyg og udvikling samt optimering af eksisterende byggeri. Bæredygtighedsklassen har til formål at hjælpe byggebranchen med at opbygge solide erfaringer med bæredygtigt byggeri.

Hvorfor er bæredygtighedsklassen vigtig?

Det er Byggestyrelsens klare mål, at bæredygtighedsklassen skal blive obligatorisk fra 2023. I dag stiller byggeloven krav til, at byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende samtidigt med, at det har lavt energiforbrug. I bygningsreglementet rækker en væsentlig del af de allerede eksisterende bestemmelser ind i begrebet bæredygtighed – herunder kravene til indeklima og bygningers energibehov. Desuden bidrager blandt andet holdbarhed af konstruktioner og bygningsdele, kvalitet og bygningers tilgængelighed også til bygningers bæredygtighed.

HJ-Energi kæmper for bæredygtigt byggeri

Bæredygtighed er et område, som også står som en høj prioritet hos HJ-energi. Hos HJ-energi tilbyder vi en række services, der kan være med til at fremme og optimere på bæredygtigheden i byggerier. HJ-Energi er eksperter i bygningsteknisk rådgivning, optimering og test og tilbyder i den forbindelse en bred vifte af produkter, der relaterer sig til byggeri. Vi kan hjælpe dig og vil tage hånd om dit projekt fra start til slut, så vi sammen kan kæmpe for et mere bæredygtigt Danmark.

Der findes en lang række bæredygtige tiltag, som både kan optimere eksisterende byggeri, men også gøre nybyggeri bæredygtigt. På denne side vil vi gennemgå en række tiltag, som kan være med til at gøre netop din bolig eller dit byggeri mere bæredygtigt.

Bæredygtige tiltag i byggeri og bolig

Med en bred vifte af kompetencer og stor erfaring indenfor bæredygtige byggetekniske tiltag, så favner HJ-Energi bredt i vores muligheder for at hjælpe dig. Nedenstående områder er hvad vi dækker hos HJ-Energi.

Livscyklusvurdering

Livscyklusvurdering er en metode til at beregne en bygnings klimapåvirkning. Det er en vejledning, som både kan anvendes til nybyggeri og til ombygning eller renovering. Det er en teknisk metode til beregning, hvorfor det kan være ideelt at få professionelle til at foretage beregningen.

Livscyklusvurdering

Der en mange gældende vilkår og regler, hvorfor det kan være udfordrende at sætte sig ind i. Da dele af livcyklusvurderingen rummer lovkrav, kan det være en rigtig god idé at prioritere professionelle beregninger.

Hør mere

Drift og vedligeholdelsesplan

Det er et krav, at der ingen ibrugtagning af en bygning forelægges en drifts- og vedligeholdelsesplan for bygningens indeklima. Denne skal forholde sig til indeklimaet ud fra rummene og brugernes behov, hvortil der skal sikres et lavt energiforbrug.

Drift og vedligeholdelsesplan

Denne plan kan betragtes som en overbygning på funktionsafprøvninger af bygninger – og det er altså vigtigt, at man sørger for, at denne plan foreligger inden bygningen er taget i brug.

Hør mere

Afgasninger til indeklimaet

Det er vigtigt at få foretaget en afgasning af sit indeklima. Dette har både betydning for indeklimaet og for brugerne sundhed.

Afgasninger til indeklimaet

Inden en bygning tages i brug må formaldehydindholdet i indeluften maksimalt være på 100, mens TVOC i indeluften højst må være 1500. Der er krav om, at dette dokumenteres ved målinger. Målingen må først foretages, når alt byggearbejdet er færdigt. Dette er inklusiv fugning og maling.

Hør mere

Dokumentation af problematiske stoffer

Ved færdigmelding af en bygning skal der ligeledes foreligge en komplet samling sikkerhedsdatablade for alle de anvendte materialer, hvor der er krav om sikkerhedsdatablad i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen. Sikkerhedsdatablade indsamles digitalt og indeholder en entydig reference til, hvor i bygningen materialerne er anvendt.

Dokumentation af problematiske stoffer

Det er helt væsentligt, at samlingerne af sikkerhedsblade og anvendelseslister for byggeri opdateres hver gang, der foretages byggearbejde, hvor der er krav til sikkerhedsdatablad. Dette gælder eksempelvis også mindre vedligeholdelser som fugning eller maling, hvilket mange måske ikke er klar over.

Hør mere

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Vi er alle bevidst om, at man har brug for dagslys og lys generelt for at fungere optimalt. Mange kan faktisk gå hen og blive deprimeret, hvis ikke de får et vist antal timer i dagslys om dagen. Af denne grund er det ikke mindre vigtigt, at man får foretaget en detaljeret eftervisning af dagslysniveauet. Det gælder i både arbejdsrum og beboelsesrum - dog undtaget af soveværelse og børneværelser.

Detaljeret eftervisning af dagslysniveauet

Dagslyskravet skal dokumenteres ved brug af en timebaseret metode for stimulering af dagslysniveauet. Dokumentationen indebærer en eftervisning af, at den indvendige belysningsstyrke fra dagslys er 300 lux eller mere. Dette skal gælde ved mindst halvdelen af de relevante gulvareal i mindst halvdelen af dagslystimerne. Målingen kræver bestemt udstyr, som HJ-Energi kan tilbyde i deres service. Dermed kan du få HJ-Energi til at foretage den afgørende eftervisning for dig.

Hør mere

Totaløkonomisk analyse

Når en bygning er færdigmeldt, skal der foreligge beregninger af totaløkonomi. Totaløkonomiske beregninger gennemføres ud fra en bestemt metode og nogle bestemte forudsætninger. Dette indebærer en beregning af tre valg, som er væsentlige for totaløkonomien.

Totaløkonomisk analyse

Da denne beregning ligeledes rummer bestemte metoder, kan det være en god idé at få den udført af professionelle. Ved beregninger foretaget af HJ-Energi kan du være sikker på, at alt er som det skal være. Dermed vil beregningerne leve op til alle gældende krav.

Hør mere

Støj fra ventilationssystemer

Ved færdigmelding af en bygning skal der ligeledes foreligge en komplet samling sikkerhedsdatablade for alle de anvendte materialer, hvor der er krav om sikkerhedsdatablad i kemikalie- og arbejdsmiljølovgivningen. Sikkerhedsdatablade indsamles digitalt og indeholder en entydig reference til, hvor i bygningen materialerne er anvendt.

Støj fra ventilationssystemer

Dette kan dokumenteres enten via beregninger eller en teknisk rapport, som HJ-Energi kan udarbejde på baggrund af lydmålinger i de relevante beboelsesrum.

Hør mere

Rumakustik

Rumakustik kan være afgørende for oplevelsen, når man træder ind i et rum. Det er ligeledes afgørende for, hvor behageligt det er at opholde sig i rummet, hvorfor det er en væsentlig faktor i byggeri. For boliger gælder det at efterklangstiden T i opholdsrum med gulvarealer på mindst 20 m2 højst må være på 0,6 s.

Rumakustik

Det har stor betydning om rummet er møbleret. Hvis ikke der er møbler, vil efterklangstiden kunne justeres med op til 0,3 s og altså være op til 0,9 s. Af denne grund vil du også opleve, at det er mere behageligt at opholde dig i et møbleret rum end umøbleret, når det gælder rumakustikken.

Hør mere
Hj-energi Byggeteknisk Energirådgivning